Reporting výkonnosti reklám – začíname (Ads Manager) | Databer.com

Reporting výkonnosti reklám – začíname (Ads Manager)

Reporting reklám Vám umožňuje zistiť, nakoľko je Vaša reklama na Facebooku, Instagrame, Audience Network úspešná. Hneď po vytvorení kampane a schválení doručovania reklám je ďalším krokom pochopiť, ako si kampaň počíňa. Odpoveď nájdete na viacero otázok – na akých zariadeniach si ľudia najčastejšie prezerajú Vašu reklamu? Aké typy ľudí Vaša reklama dosiahla? Odkiaľ sú? Aké sú ich demografické údaje? Na tieto otázky dokážeme ľahko odpovedať. Facebook toto všetko dokáže zistiť. Povie Vám, na akých ľudí na Facebooku, Instagrame, Audience Networku a naprieč inými zariadeniami, mala reklamná kampaň dosah a ktorých reálne zaujala. Taktiež nám pomôže zistiť demografické údaje – vek, pohlavie, lokalitu – jednoducho údaje, ktoré Vám pomôžu zlepšiť Vašu stratégiu pri tvorbe kampaní.

Všetky tieto dáta môžete získať cez Ads Manager. Ľahko v ňom vytvoríte, exportujete alebo zdieľate vytvorené reporty reklamných kampaní. 

Samozrejme svoje reporty môžete získať ako v Ads Manager, tak i v Power Editore alebo pomocou Ads Insights API, pričom nezáleží na tom, aký interface použijete k vytvoreniu reklamnej kampane. Tu sa budeme v krátkosti zaoberať reportmi reklám v Ads Manager.

Malý príklad s default dashboard. Na obrázku nižšie vidíte Ads Manager, na ktorom uvidíte prehľad, koľko ste minuli za reklamu za posledných 7 dní, zoznam aktívnych a neaktívnych kampaní a ešte viac informácií, ktoré si rozpíšeme ďalej.

Pozrime sa, čo nám znázorňujú jednotlivé stĺpce

 

  • Prvý stĺpec tvorí Campaign Name – názov kampane – v tomto stĺpci sa bude nachádzať názov reklamného účtu, kampane, ad set (reklamný set) alebo ad (reklamy). Pokiaľ chcete prepínať medzi nimi, jednoducho kliknite na možnosť All Campaigns a vyberte si zo zoznamu, čo potrebujete.
  • Druhý stĺpec je Delivery – tento slúži na zobrazenie či je reklamná kampaň, ad set alebo ad momentálne spustená. Môžete vidieť názvy – Active, Inactive, Not Delivering, Recently Completed alebo Completed.
  • Results – výsledky – celkový výstup, úspešnosť reklamy, ktorú ste dosiahly. Táto metrika je založená na Ad objective (cieli kampane), ktorú ste si zadefinovali pri vytváraní kampane. Napríklad, ak si ste si vybrali Video Views ako Váš cieľ, tak vo výsledku sa Vám zobrazí koľkokrát bolo Vaše video zhliadnuté na najmenej tri sekundy.
  • Reach – Dosah – počet ľudí, ktorí videli Vašu reklamu najmenej jedenkrát.
  • Cost – Cena – priemerná cena, ktorú ste zaplatili za Vašu reklamu. Napríklad, pokiaľ ste určili rozpočet 100 eur pre reklamu s cieľom získať konverzie (Website Conversions) a získali ste 50 konverzí (results), cena bude 2 eurá za konverziu a zobrazí sa v tomto stĺpci.
  • Amount Spent – celkový výdaj na reklamu – suma, ktorú ste vynaložili na svoju kampaň, ad set, alebo reklamu počas jej doručovania (v rámci rozvrhu – schedule). Všeobecne sa tento údaj zobrazuje za posledných 30 dní.
  • Ends – ukončenie reklamy – konečný dátum, ktorý informuje o ukončení kampane alebo jej plánovaného ukončenia. Koncový dátum je sa zakladá na rozvrhu, pláne, ktorý si vyberáte v Campaign´s ad set.

 

Zdroj: Facebook