Report Facebook video kampane. | Databer.com

Report Facebook video kampane

Reporty nám pomáhajú analyzovať silné alebo slabé stránky meranej entity. Preto sú nevyhnutné!

V tomto reporte sme vyhodnocovali úspešnosť klientovej video kampane na Facebooku.

Report kampane na video je podobný ako na príspevok s rozdielom, že sledujeme aj cenu za 1000 impersií, dosah. Taktiež užitočný údaj o počte vzhliadnutí určitej dľžky videa udávaný v percentách. Nezabúdajte na frekvenciu zobrazovania, pokiaľ máte príliš agresívnu kampaň ale malé publikum na ktoré cielite dlho, dôjde ku kontraproduktívnej kampani. T.j. bude vnímaná nežiaduco ba až otravne, pokiaľ sa zobrazí jednému užívateľovi príliš veľakrát.

Kampane na video sú skvelé aj z pohľadu remarketingu. Pri dostatočných dátach sa dá spustiť nová kampaň ale už iba na užívateľoch, ktorí videli napr. viac ako 50 % videa.

 

Zdroj: Databer