Report Facebook stránky. | Databer.com

Report Facebook stránky. Vypadajú vaše reporty, takto? Nie? Prečo?

Najradšej robíme reporty Facebook stránok, pretože získané informáciu sú nesmierne cenné. Takto získané dáta slúžia na tvorbu Dátových máp a otvárajú klientom oči, pretože až vtedy sa dozvieme ako sa danej Facebook stránke darí a kde sú jej slabiny.

Jednotlivé mestá odkiaľ sú vaši fanúšikovia.

Dosah podľa typu príspevkov.

Nárast fanúšikov.

Fanúšikovia podľa krajiny pôvodu.

Vek a pohlavie fanúšikov.

Možno vám to príde na prvý pohľad ako zmes nič hovoriacich čísiel, ale opak je pravdou. Nám sa čísla páčia a to hlavne preto, že sa dá v nich veľmi pekne čítať. Každý jeden stľpec má inú výpovednú hodnotu a každý jeden sa zaujíma.

Tabuľkový prehľad metrík.

Zdroj: Databer