Report Facebook kampane (post). | Databer.com

Report Facebook kampane – post

V tomto reporte sme vyhodnocovali úspešnosť klientovej kampane (post) na Facebooku.

V prvej tabuľke nás zaujímali metriky:
  • miesto zobrazovania reklamy
  • impresie
  • dosah
  • kliky
  • celková cena
  • kliky na link
  • frekvecia zobrazovanie reklamy
  • cena za akciu

 

Druhá tabuľka je veľmi zaujímavá a dáva nám podrobnejší pohľad na pohlavie a vek užívateľov ktorí reagovali na našu reklamu.

Samotné reporty jednotlivých kampaní máme radi asi zo všetkého najviac. Aj napriek plánovaným výsledkom, predikciám, skúsenostiam z iných kampaní, nás takmer vždy nejaký ten údaj prekvapí. Ale v skutočnosti sme radi! Pretože, akýkoľvek odhad do predu je iba subjektívny názor a samotný Facebook nám po prvom testingu ukáže výsledky s presnými číslami a potvrdí alebo vyvráti naše prvotné odhady.

Výsledok kampane a následný postup aký sme zvolili pri tomto klientovi, zverejníme v prípafovej štúdii.

 

Zdroj: Databer