Power Editor – začíname | Databer.com

Power Editor – začíname

Power Editor je nástroj Facebooku primárne určený pre väčších inzerentov, ktorí potrebujú vytvárať, upravovať a publikovať viacero reklám naraz a mať nad svojimi kampaňami dokonalú kontrolu. Nový Power Editor je usporiadaný tak, aby Vám pomohol pracovať ešte rýchlejšie. Pokiaľ budete chcieť nájsť kampane, sady reklám alebo reklamy, môžete v ňom jednoducho kliknúť na príslušné karty.Pri vyberaní  kampaní, sady reklám alebo reklám sa v ňom automaticky vyfiltruje všetko, čo potrebujete.

 Zdroj: Facebook

Chcete zmeniť účet pre reklamu? Žiadny problém, iba použijete rozbaľovaciu ponuku Účet, pod ktorou si ľahko nájdete požadovaný účet.

Uskutočňovanie akcií u reklám

Novú kampaň, sadu reklám alebo reklamu vytvoríte kliknutím na  . Pokiaľ by ste chceli okamžite vytvoriť koncept kampane, sady reklám alebo reklamy, môžete využiť funkciu Rýchly koncept, o ktorom si povieme neskôr.

Ďalšie možnosti, ktoré Power Editor ponúka sú:
  • uskutočňovanie rýchlych zmien v kampani, sade reklám alebo v reklame – kliknete na Rýchle úpravy.
  • duplikovanie kampane, sady reklám alebo reklamy – zaškrtnete políčko vedľa príslušnej kampane, sady reklám alebo reklamy a kliknete na  . Nezabúdajte na to, že sa tým duplikuje iba vybraná položka a nie položky, spadajúce pod pôvodnú položku. Teda v prípade, že duplikujete sadu reklám, nezduplikujú sa reklamy v tejto sade reklám.
  • vrátenie zmien – použijete jednoducho možnosť  .
  • odstránenie kampane, sady reklám alebo reklamy – zaškrtnete príslušné políčko a kliknete na  .
  • uloženie okruhu užívateľov – vyberiete si sadu reklám a kliknete na  . Tým sa na základe okruhu užívateľov Vami vybranej sady reklám vytvorí nový okruh užívateľov. Ten budete kedykoľvek môcť použiť znova.
  • exportovanie a importovanie reklám – kliknete na  . Potom si môžete reklamy uložiť do počítača, importovať do Power Editoru viac reklám naraz alebo si stiahnuť excelovskú šablónu pre vytváranie a úpravu reklám.
  • rozdelenie okruhu užívateľov – po výbere sady reklám si jednoducho kliknete na ikonku šípky vedľa  . Potom môžete sadu reklám rozdeliť, aby ste pre reklamy našli najvhodnejší okruh užívateľov.
  • pridanie tagu ku kampani – vyberiete si kapmaň a kliknete na  . Tým sa ku kampani pridá tag, aby sa uľahčilo jej budúce vyhľadávanie.
  • zmena stĺpcov zobrazovaných v Power Editore – stĺpce zmeníte kliknutím na  .

Zdroj: Facebook