Ochrana osobných údajov | Databer.com

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – Databer.com

cd, zamok, ochrana

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Databer s.r.o. so sídlom na Radlinského 14, 92001 Hlohovec, prevádzkovateľ internetového sídla www.databer.com, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane. A manipuluje sa s nimi so všetkou vážnosťou.

 

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

 

Objednávateľ dáva poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb. A to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

Spoločnosť Databer zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Objednávateľ má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov. Po kontaktovaní poskytovateľa emailom na databer.com@gmail.com alebo telefonicky +421 918 365 401. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

Objednávateľ má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov. Po kontaktovaní poskytovateľa emailom na databer.com@gmail.com alebo telefonicky +421 918 365 401

 

Ochrana osobných údajov je pre nás najvyššia priorita a podriadujeme jej značné úsilie.