Nezabudnite na certifikáciu. GDPR (VI. diel) | Databer.com

Nezabudnite na certifikáciu. GDPR (VI. diel)

Nechávať si veci na poslednú chvíľu je pre nás, Slovákov, typické. Možno sa čudujete, prečo v každom diely naliehavo pripomíname nutnosť prípravy na nariadenie GDPR, ktoré čoskoro vstúpi v platnosť, ale je to nevyhnutné. Vybudovať efektívny systém na ochranu osobných údajov sa nedá stihnúť za posledný mesiac. Musí fungovať bezchybne, v technicky vyhovujúcom stave a zároveň musí byť právne zabezpečený. To dá zabrať väčšine organizácii. Pokiaľ máte firmu, v ktorej spravujete nesmierne veľké množstvá klientských údajov, mali by ste prehodnotiť svoje povinnosti a určiť si nové priority. Okrem technického zabezpečenia sa sústreďte aj na výkon agendy nových práv dotknutých osôb (týka sa to práva na prenosnosť údajov).

GDPR celé stojí na viacerých pilieroch. V prvom rade sa jedná o enormný nárast finančných sankcií za porušenie právnej regulácie ochrany osobných údajov. Po druhé, čo je rovnako dôležité, ide o celkové posilnenie a vynucovanie dodržovania práv dotknutých osôb. Začnú sa efektívne využívať zahraničné dozorné orgány. Uveďme si zaujímavý príklad. Zahraničná osoba nakúpi u nás tovar a príde k neoprávnenej manipulácii s jeho súkromnými dátami. Potom dotknutá osoba podá sťažnosť na svojom tuzemskom dozornom orgáne a ten sa obráti na náš dozorný orgán. Vzápätí nám môžu vyrubiť takú sankčnú sumu, že nás môže úplne pochovať.

GDPR týmto posiňuje práva dotknutých osôb. Zaujímavosťou je, že sa môžu obracať so žalobou aj na všeobecné, teda národné súdy, ak príde k porušeniu nariadenia GDPR. Môže napríklad prísť k úniku klientských údajov. Vtedy nastane situácia, kedy nedostaneme iba pokutu a naša reputácia sa drasticky zníži. Môže to znamenať aj hromadné žaloby. Vtedy už rozhodne nemôžeme hovoriť o “malom” probléme.

Čo spraviť

Vybudovať efektívny a správne fungujúci GDPR Compliance systém. Pokiaľ si ním budete istý, môžete Vám byť udelená dobrovoľná certifikácia (v zmysle článku 42 GDPR), ktorú budú poskytovať certifikačné subjekty na Slovensku (zatiaľ žiadny nemáme). Certifikácia Vám poslúži vo vzťahu k zákazníkom, partnerom a všetkým, ktorý s Vami prídu do styku. Budú do Vás vkladať vyššiu mieru dôvery, keďže budete spĺňať kritéria naprísnejšej právnej regulácie osobných údajov na svete. Certifikácia je objektívnym ukazovateľom vo vzťahu k bezpečnosti a zodpovednosti Vášho biznisu k získaným dátam.